Welkom

Welkom op de nieuwe website van de AIA, de vereniging van afgestudeerde ingenieurs aan de Koninklijke Militaire School. U kan hier terecht voor alle informatie over onze vereniging. Leden van de AIA kunnen zich inloggen om in te schrijven voor activiteiten, door onze archieffoto’s te bladeren, …

De AIA

Als vereniging van afgestudeerde ingenieurs aan de Koninklijke Militaire School streven wij ernaar onze leden een interessant aanbod aan activiteiten en infomatie te bieden. Klik gerust verder om al het nieuws rond de vereniging en de faculteit te ontdekken.

POLYTECHNICUS, INGENIEUR, PROMGENOOT

 

De AIA is de vereniging bij uitstek voor alle polytechniekers van de Koninklijke Militaire School. Onze VZW heeft tot doel de vriendschapsbanden tussen de officieren-ingenieurs, ontstaan tijdens hun vorming, te onderhouden en de onderlinge bindingen te verstevigen. Na het doorlopen van een zelfde vorming, zijn de talrijke gemeenschapppelijke waarden en de gedeelde “ingenieursgeest” hiervoor de basiselementen.

Lid zijn van de AIA is de beste manier om uw gehechtheid aan de school te tonen en om in contact te blijven met de promotiemakkers. Om de intellectuele ontwikkeling van haar leden te bevorderen verleent de AIA jaarlijks de “Prijs van de AIA” als beloning voor het beste afstudeerwerk en, om de twee jaar, de “Prijs Ridder Georges Martin” aan een werk van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de zuivere of toegepaste wetenschappen.

Beste Polytechniekers,
Beste Popo’s,

Ik ben zeer blij om op te treden als voorzitter van de AIA. De AIA is een grote familie die de verschillende promoties van de Polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School verenigt. Het is met veel plezier dat ik jullie welkom heet op onze website.

We kennen allemaal het belang van de vriendschapsbanden die ontstaan zijn tussen ons, nadat we die 5 jaar in dat buitengewoon instituut, dat we graag « de mille » noemden, doorgemaakt hebben.

Op deze website kan u alle informatie terugvinden betreffende de evenementen die wij organiseren en waar u van harte op bent uitgenodigd. Wij zullen ook regelmatig nieuws van de Polytechnische faculteit publiceren. In het ledengedeelte hebt u toegang tot promfoto’s en kunt u uw persoonlijke gegevens op elk moment zelf beheren en bewerken.

Ik wens u een goed bezoek op onze website en ik hoop u snel te zien op een van onze evenementen.

Mike Hantson
141 POL
Voorzitter

GESCHIEDENIS

 

De vele contacten die gedurende de Eerste Wereldoorlog gelegd werden tussen Genie- en Artillerieofficieren komende uit de Applicatieschool enerzijds en hun wapenbroeders, de reserveofficieren die uit de universiteiten kwamen, anderzijds,  versterkte de wil bij de offiieren komende uit de Applicatieschool, hun hoedanigheid als ingenieur officieel te laten erkennen.

Onder impuls van de Generaals TOLLEN, VELUT en de toekomstige Algemene Secretaris WIENER, werd een eerste vergadering op 21 februari 1923 gehouden. Deze vergadering omvatte 40 deelnemers. De tweede vergadering, die het volgend jaar gehouden werd, telde reeds 460 deelnemers. De stichting van de AIA kwam goed gelegen om te kunnen deelnemen aan de stichting van een federatie van al de Belgische Ingenieursvereniging die men reeds jaren trachtte te verwezenlijken.

ONZE PARTNERS

ie-net
AA KMS
Fabi