Elk jaar deelt de ingenieursvereniging ie-net prijzen uit aan afgestudeerde Vlaamse studenten voor hun eindwerk. Er werden prijzen uitgereikt voor het beste eindwerk in het onderdeel burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bio-ingenieur. De kersvers afgestudeerde studenten werd een aantal maand geleden gevraagd om een samenvatting van twee pagina’s te schrijven van hun thesis en om een aantal vragen te beantwoorden in verband met maatschappelijke relevantie, commercialiseerbaarheid en innovativiteit. Op basis van deze eerste selectie werden vijfendertig kandidaten uitgenodigd om een poster te maken over hun eindwerk en om deze te verdedigen voor een aantal juryleden.

Dit jaar heeft onderluitenant Joey Vercauteren (ir.) van de 169ste promotie Polytechniek een mooie tweede plaats behaald in met zijn eindwerk getiteld ‘Aerodynamische optimalisatie van een HALE UAV propeller’.

Artikel