Beste collega’s en vrienden polytechnici,

Aan het begin van dit nieuwe jaar wens ik u, namens de Raad van Bestuur van de AIA, het allerbeste voor een gezond en gelukkig 2020. Moge het aan uw verwachtingen voldoen en u zowel persoonlijk als professioneel plezier en tevredenheid bezorgen.

Het jaar 2019 was een druk en productief jaar. Onze vereniging heeft verschillende acties ondernomen om de activiteiten van de AIA beter zichtbaar te maken en onze leden regelmatig nieuws te geven vanuit de Polytechnische Faculteit. De inspanningen van de afgelopen jaren zullen worden voortgezet, met name door te proberen de banden tussen de verschillende generaties van polytechnici te versterken. We betrekken ook polytechnische officier-studenten bij het jaarlijkse bezoek aan een hightech defensiebedrijf of -eenheid en ondersteunen één van hun liefdadigheidsactiviteiten.

Wij hopen uw lidmaatschap van de AIA te mogen verlengen voor het nieuwe jaar. Daarom willen wij u vriendelijk vragen om het lidgeld voor 2020 ten laatste op 31 maart 2020 te betalen. Gelieve deze oproep te negeren als u het lidgeld voor 2020 reeds betaald heeft.

U kan tevens een gecombineerd lidmaatschap aangaan met de FABI of met IE-Net. Voor een gecombineerd lidmaatschap AIA en FABI moet het lidgeld gestort worden aan de AIA. Voor een gecombineerd lidmaatschap AIA en IE-Net gebeurt de inschrijving echter via IE-Net en moet ook het lidgeld gestort worden aan IE-Net.

Ter herinnering, kan u hierbij de gegevens terugvinden:

–          Rekeningnummer: IBAN BE67 2100 5276 1887 – BIC GEBABEBB

–          Mededeling: Lidgeld 2020 – Naam

Vereniging Afstudeerjaar Lidgeld
AIA 2019 0 €
  2018 en vroeger 15 €
AIA + FABI 2017 – 2015 30 €
  2014 en vroeger 40 €
  Gepensioneerden 30 €
AIA + IE-Net (via IE-Net te betalen) 2019 0 €
  2018 en 2017 58,5 €
  2016 en vroeger 85,5 €
  Gepensioneerden 58,5 €