Geacht AIA-lid,

Ik hoop dat u en uw dierbaren in goede gezondheid zijn ondanks de uitzonderlijke omstandigheden waarin we vandaag leven. Het jaar 2020 loopt op zijn einde en we kunnen nu al stellen dat het in de geschiedenisboeken zal ingeschreven blijven. De sanitaire crisis die we nu beleven kent zelfs in het geheugen van de oudsten onder ons, geen voorgaande. 

Daar tegenover staat dat het ons heeft toegelaten het belang te begrijpen van sociale contacten, van vriendschap, van familie, kortweg van het leven.

Sedert bijna één jaar heeft onze vereniging getracht zo goed als mogelijk te blijven functioneren ondanks alle beperkingen. Wij hebben natuurlijk de meeste van onze activiteiten naar buiten toe sinds de maand maart moeten stopzetten. Maar het Bestuursorgaan (dat ik trouwens dank met in het bijzonder onze algemeen secretaris Dany Crépin) bleef verder werken in “lopende zaken”.

Wel hebben we, in “videoconferentie”, onze algemene vergadering in juni, gevolgd door de buitengewone vergadering in juli kunnen organiseren om het bilan 2019 en het budget 2020 voor te leggen en te laten goedkeuren en vooral om de nieuwe statuten van onze vereniging te doen stemmen. Deze werden aangepast aan de nieuwe wetgeving en wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ze bij te werken. Zo hebben wie onder meer  het statuut van “toegedreden lid” verduidelijkt en versterkt; wat dit betreft kan ik tevens vermelden dat ons Bestuursorgaan de kandidatuur heeft aanvaard van onze twee eerste toegetreden leden, allebei (niet militaire) ingenieur gesproten uit het “Industrieel Hoger Instituut van Brussel (ISIB)”.

Indien u een kopij van de statuten wenst te bekomen zoals ze onlangs werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, kunt u ze bekomen op aanvraag via info@aia-polytech.be.

Wij hebben ook de prijs AIA toegekend (gecombineerd sinds enige jaren met de prijs FABI). Dit jaar waren er 4 kandidaten met uiteindelijk 2 laureaten met een zo goed als gelijke score. Het zijn Maxime Doucet en Baptiste Valentin van 170 POL waarvan u binnenkort de artikelen van hun thesis zal kunnen terugvinden op onze internetsite (www.aia-polytech.be) en in het volgende tijdschrift van de Vereniging van de Anciens dat begin 2021 zal verschijnen.

Ik maak van deze periode gebruik om u allen excellente eindejaarsfeesten toe te wensen, in de intimiteit van uw naastbestaanden.

Wij moeten allemaal geduld oefenen, de winter goed warm doormaken en de lente voorbereiden. Ons Bestuursorgaan zal zijn werk verder zetten en begin januari zullen wij het programma voor 2021 voorbereiden; dit zal zeker voorlopig zijn en afhankelijk van de evolutie van de pandemie. Wij gaan ook op zoek naar kandidaten om ons Bestuursorgaan te vervoegen; de plaats van algemeen secretaris en van schatbewaarder zijn op korte termijn in te vullen en ik maak dus van de gelegenheid gebruik om een oproep hiervoor te doen (u kunt ook een mail sturen aan het adres info@aia-polytech.be hieromtrent).

Het is niet altijd eenvoudig voor een vereniging het contact met de leden te behouden in een periode zoals de huidige, met die afschuwelijke “sociale afstand”. Maar wij doen ons best om al wat mogelijk is te laten gebeuren en om u in te lichten over ons werk en onze activiteiten.

Binnenkort zult u een uitnodiging tot betaling van het lidmaatschap voor het jaar 2021  ontvangen. Wij hopen op uw blijvende steun te kunne rekenen.

Ter herinnering vermeld ik nog dat u direct lid van de AIA kunt zijn voor het bedrag van 15€ per jaar.

Ik wens u een gelukkig 2021 en vooral… een goede gezondheid …

Tot binnenkort

Mike Hantson
141 POL
Voorzitter AIA