Lid worden

Wil u graag lid worden van onze vereniging? Aarzel niet en registreer u onderaan deze pagina!

WAAROM LID WORDEN?

 

Waarom lid worden? De AIA is de vereniging bij uitstek voor alle polytechniekers van de Koninklijke Militaire School. Onze VZW heeft tot doel de vriendschapsbanden tussen de officieren-ingenieurs, ontstaan tijdens hun vorming, te onderhouden en de onderlinge bindingen te verstevigen.

Als lid van de AIA bent u ook automatisch lid van de associatie van de Anciens van de KMS (AA). Hierdoor ontvangt u het tijdschrift dat gezamenlijk met de zusterorganisaties van de AA wordt gepubliceerd (tevens on-online beschikbaar op deze website). Als lid van de AIA ontvangt u ook de uitnodigingen voor al de activiteiten van onze vereniging en deze van de AA.

Onze vereniging is lid van de ie-net ingenieursvereniging, de Nederlandstalige vereniging die waakt over de belangen van de ingenieur. Zij organiseert talrijke activiteiten en opleidingen, geeft advies en zorgt voor enorme netwerkmogelijkheden. Aan de Franstalige zijde zet de FABI zich in voor de beroepsbelangen van de ingenieurs. Zij verstrekken, zo nodig, waardevolle juridische raad en doen regelmatig onderzoek met betrekking tot het statuut en de verloning van haar leden. U kan ervoor kiezen om aan een voordelig tarief lid te worden van zowel de AIA als één van de zusterverenigingen. Door uw lidmaatschap bij één van deze zusterverenigingen, blijft u op de hoogte van alles wat georganiseerd wordt ten bate van de ingenieurs.

Om de intellectuele ontwikkeling van haar leden te bevorderen, verleent de AIA jaarlijks de “Prijs van de AIA” als beloning aan het beste afstudeerwerk en, om de twee jaar, de “Prijs Ridder Georges Martin” aan een werk van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de zuivere of toegepaste wetenschappen.

AIA

 

Lidgeld per jaar (via de AIA):

Jaar na afstuderen: gratis
Andere jaren: 15 €

AIA + FABI

 

Lidgeld per jaar (via de AIA):

Jaar 1-5 na afstuderen: 30 €
Andere jaren: 40 €
Gepensioneerden: 30 €

AIA + ie-net

 

Lidgeld (via ie-net):

Prijzen via ie-net

REGISTREER NU

Privacy policy